• WALKING FOOTBALL BIJ vv. Niekerk ?

  (bron: knvb/walkingfootball, sociaalwerk “de Schans” in de gemeente Westerkwartier)

  Veel 60-plussers kampen met (chronische) blessures of zijn niet fit waardoor ze niet of te weinig bewegen. Blessures of andere lichamelijke ongemakken zijn zelfs de belangrijkste redenen dat 60-plussers stoppen met sporten. Een ongunstige ontwikkeling, want sport en bewegen kunnen de gezondheid van deze groep juist positief beïnvloeden. Gelet op het feit dat het aandeel 60-plussers van de bevolking sterk groeit, is adequaat sport- aanbod cruciaal.

  Gerard Turksema en Ondergetekende hebben het bestuur van vv. Niekerk verzocht of ze mogen onderzoeken of Walking football ook haalbaar is binnen vv. Niekerk, het bestuur heeft hier positief op gereageerd.

  Walking football dient als sport- en beweegvorm ook een hoger doel: het bevordert de sociale contacten van 60-plussers en voorkomt dat de doelgroep eenzaam wordt. In teamverband voetballen draagt bij aan het verwezenlijken van dit doel.

  WAT IS WALKING FOOTBALL?

  Walking football is een laagdrempelig beweegprogramma voor 60-plussers, zowel voor mannen als vrouwen. Het is een voetbalvorm waarbij niet wordt gerend. Meedoen, bewegen, ontmoeten en zelfredzaamheid van de doelgroep staan als kern- waarden in dit programma voorop.

  Snelwandelen is bij deze vorm wel toegestaan. Het tactische aspect van voetballen krijgt een nieuwe dimensie: het aanspelen van de bal in de voeten in plaats van in de loop en het vrijlopen zijn veel belangrijker.

  Voetballen zonder te rennen dus. ‘Is dat nog wel voetbal? En is dat leuk dan?’, hoor je vaak. Jazeker, want walking football hanteert dezelfde regels als het reguliere voetbal. Met een aantal uitzonderingen. Behalve dat er niet gerend mag worden, is er geen buitenspel en zijn er geen keepers. Niet rennen houdt in dat er altijd één voet aan de grond blijft. Het aantal veldspelers is zes.

  Ook mogen er geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen. De spelregels zijn bedoeld om de fysieke belasting laag te houden en blessures te voorkomen.

  De meeste voetballers kunnen geen genoeg krijgen van het spelletje. Naarmate de jaren verstrijken stribbelt het lijf helaas steeds meer tegen. Spelers raken geblesseerd, verliezen de conditie en kunnen daardoor niet meer mee in het reguliere voetbalaanbod. Om te voorkomen dat oudere voetballers hierdoor stoppen en uit het zicht van de vereniging verdwijnen, is walking football ontwikkeld.

  Dankzij deze spelvariant is een leven lang voetbal mogelijk. Juist ook voor 60-plussers die niet per se een voetbalverleden hebben, is de spelvorm een leuke manier om in beweging te blijven of om op latere leeftijd te starten met voetballen. Het is namelijk een misvatting dat er voetbalervaring vereist is.

  Mocht u interesse of informatie willen hebben in walking football kunt u mailen naar: rjhazekamp@outlook.com

  Met vriendelijk groet,

   

  Gerard Turksema en Roelf-Jan Hazekamp.