• Een zeer geslaagde reeks van kaboutervoetbal bij de VV Niekerk met maar liefst 18 kinderen
    onder leiding van Sjoerd Visser en de hulp van enthousiaste vrijwilligers .
    Waar voor dank en graag tot het voorjaar in 2022 met een reeks van 4 keer in mei 2022.