• ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) V.V. NIEKERK CORONAPROOF

  Vanwege de als maar stijgende coronabesmettingen, wordt er dit jaar geen fysieke ALV op ons sportpark georganiseerd. 

  Als bestuur spreken wij de hoop uit dat dit bericht jou en je naasten in gezondheid bereikt. Het zijn voor velen moeilijke tijden, ons medeleven gaat uit naar een ieder die door deze crisis wordt geraakt. Het bestuur probeert zoveel als mogelijk is de continuïteit van onze vereniging te waarborgen. Je begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de algemene ledenvergadering die we normaal gesproken in december in onze kantine houden, nu anders gaan organiseren.
  Op grond van de tijdelijke wet digitale ALV hebben we besloten om op vrijdag 26 februari 2021 de ALV volledig digitaal te laten plaatsvinden. De vergadering begint om 20.00 uur.
  Wij nodigen jou van harte uit om deel te nemen aan deze online vergadering. Ouders van onze jeugdleden zijn ook van harte uitgenodigd.

  In de week van 8 februari 2021 ontvangen jullie een mail met de agenda en alle vergaderstukken. Conform de Corona-spoedwet kan je vragen over de agenda, de stukken en de gevraagde besluitvorming, per mail vóór 23 februari 2021 aan het bestuur stellen.
  Het bestuur zal vervolgens alle ingediende vragen voor de ALV per mail aan alle leden kenbaar maken.

  De vergadering zal via Microsoft Teams gehouden worden. Nadere informatie en een handleiding volgen.

  Voor deze vergadering moet je je vooraf per mail aanmelden. Wil je je alvast aanmelden, stuur dan een mail naar secretarisvvniekerk@gmail.com.

  Met sportieve groet,
  Auke Henk, Stephan, Dirk, Alexander, Sjoerd, Geert, Paulien
  Bestuur V.V. Niekerk