Laatste nieuws

vv Niekerk TwitterSponsoren

  • Banner
  • Banner

Wedstrijden

Kalender

LEDENVERGADERING
zaterdag, 08 november 2014 16:55
Vrijdag 21 november is de najaarsledenvergadering. Voor de notulen van de voorjaarsvergadering verwijs ik u graag naar menu Algemeen/downloads.

Agenda ( onder voorbehoud )

Aanvang 20.00 uur.

1.            Opening.

2.            Notulen voorjaarsledenvergadering d.d. 23-05-2014

3.            Mededelingen.

4.            Jaarverslag secretaris (senioren, jeugd, zie website).

5.            Verslag penningmeester.

6.            Verslag kascommissie.

7.            Benoeming nieuwe kascommissie.

10.          Vaststelling begroting.

11.          Bestuursverkiezing.

Herkiesbaar is dhr. T. v/d Vries, wedstrijdzaken senioren.

Openstaande bestuursfunctie is voorzitter, de heer P. v/d Donk is niet herkiesbaar. Het bestuur is nog zoekende naar een opvolger.

Ook word er nog naarstig gezocht naar een bestuursfunctie technische zaken.

Eventuele belangstellenden kunnen zich tot een half uur voor de vergadering nog melden bij het bestuur als kandidaat cq. tegenkandidaat.

12.          W.v.t.t.k. (Voorstel contributie 2015-2016)

13.          Rondvraag

 

14.          Sluiting.

 
VV Niekerk naar de FC
Maar liefst 180 jeugdleden en hun ouders / begeleiders bezochten afgelopen weekend de wedstrijd FC Groningen - NAC Breda. Deze actie werd mede mogelijk gemaakt door de amateur convenant die er tussen VV Niekerk en FC Groningen is.
Voor een aantal jeugdleden was het de 1e ervaring die ze hadden in een groot stadion en aan de reacties te horen was het een groot succes. Helaas was het geen doelpuntrijke wedstrijd, maar door de vroege goal (2e minuut Cherry) ging de FC er toch met de 3 punten vandoor !

Oud Niekerker en FC Groningen directeur Hans Nijlland met F1 spelers Jens & Rowin

Stijn en Inez van F3 voor het eerst in de Euroborg
 
Presentatiegids 14/15

Jarenlang viel de voltreffer bij iedereen op de deurmat...
Na verschillende overleggen is besloten hiermee te stoppen en over te stappen op nieuwsbrieven en nieuws te verspreiden via de website en sociale media.
Wel is er een presentatiegids uitgekomen, die iedere lid afgelopen periode op de deurmat heeft gekregen.